Συχνές ερωτήσεις

Ορθοδοντική

Η ηλικία των 4 ενδείκνυται για έναν πρώτο προληπτικό ορθοδοντικό έλεγχο, αφού έχει πλέον ολοκληρωθεί η παιδική οδοντοφυία. Περιπτώσεις με σοβαρά σκελετικά προβλήματα χρήζουν ήδη από αυτή την ηλικία άμεσης αντιμετώπισης.  

Σύμφωνα με την Αμερικανική και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορθοδοντικών, η πρώτη ορθοδοντική εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών

Δεν υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο. Υπό την προϋπόθεση μιας καλής στοματικής υγιεινής σε συνδυασμό με έναν υγιή στηρικτικό ιστό των δοντιών, κάθε ηλικία μπορεί να βρει το χαμόγελό της!

Συνήθως μία μέτρια ορθοδοντική θεραπεία διαρκεί περίπου 2-2,5 χρόνια. Η διάρκεια αυτή μπορεί και να ελαττωθεί στον 1 χρόνο σε περίπτωση ελαφριάς μορφής ορθοδοντικού προβλήματος, ή και να αυξηθεί στα 3-4 χρόνια σε περίπτωση βαριάς μορφής.

Μία ενδεχόμενη προθεραπεία (η ορθοδοντική θεραπεία που πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της μόνιμης οδοντοστοιχίας και προηγείται της προαναφερόμενης κύριας θεραπείας) διαρκεί 1-1,5 χρόνο περίπου. Η προθεραπεία (όταν αυτή κριθεί απαραίτητη) μειώνει αρκετά τη διάρκεια της κύριας θεραπείας.

Ανάλογα με το είδος του ορθοδοντικού προβλήματος (ελαφριάς/μέτριας/βαριάς – μορφής) και κατά συνέπεια τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς επίσης ανάλογα με τη μέθοδο (είδος υπηρεσίας) που επιλέγεται, ορίζεται το συνολικό κόστος της θεραπείας.

Ένα μέρος του ποσού αυτού προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε θεραπείας και το υπόλοιπο διαμοιράζεται τμηματικά μέχρι το τέλος αυτής.