Παιδοδοντία

Εξοικείωση και συστηματική φροντίδα από το πρώτο δοντάκι.

Ενδοδοντία

Συντηρητική και χειρουργική θεραπεία του νεκρωτικού ή φλεγμονώδους πολφού (‘απονεύρωση’)

Προσθετική

Αντικαθιστούμε έγκαιρα αυτό που δε στάθηκε δυνατό να διατηρηθεί

Λεύκανση δοντιών

Λεύκανση δοντιών, ζωντανών, αλλά και άπολφων (ενδοδοντικά θεραπευμένων)

Περιοδοντολογία

Πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων των ούλων και των περιοδοντικών ιστών

Αισθητική οδοντιατρική

Άμεσες και έμμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις, ολοκεραμικές αλλά και σύνθετης ρητίνης, επεμβατικές και μη