Προσθετική

Οι τομείς της Ακίνητης και Κινητής Προσθετικής ασχολούνται με την αποκατάσταση ενός ή περισσότερων ελλειπόντων δοντιών, ώστε να επανέλθει η στοματική κοιλότητα σε φυσιολογική λειτουργία, αλλά παράλληλα να επανακτήσει ο ασθενής το αισθητικά αποδεκτό χαμόγελο και την απαραίτητη σε όλους μας αυτοπεποίθηση που το συνοδεύει.

  • Ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις, ολοκεραμικές και μεταλλοκεραμικές.
  • Κινητές επένθετες οδοντοστοιχίες.
  • Τηλεσκοπικές προσθετικές αποκαταστάσεις.
  • Σύνδεσμοι ακριβείας.
  • Επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις.
  • Η πραγματοποίηση μιας προθεραπείας μειώνει σημαντικά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης μελλοντικής κύριας θεραπείας.