Χειρουργική και Προσθετική Εμφυτευμάτων

Με τον όρο οδοντικό εμφύτευμα περιγράφεται το μόσχευμα τιτανίου που χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση ενός ή περισσότερων ελλειπόντων δοντιών. Πρόκειται για απολύτως βιοσυμβατά υλικά που τοποθετούνται χειρουργικά, και συνοδεύονται από μια πλειάδα εξαρτημάτων με σκοπό την εξατομικευμένη προσθετική αποκατάσταση της πάσχουσας περιοχής. 

  • Χειρουργική Εμφυτευμάτων 
  • Προσθετική Εμφυτευμάτων