Ενδοδοντία

Με την ενδοδοντική θεραπεία, η οποία συχνά αποδίδεται με τον ελλιπή και αδόκιμο όρο ‘απονεύρωση’, επιτυγχάνεται με υπομονετική αντισηπτική αγωγή, η πλήρης απολύμανση του φλεγμονώδους / νεκρωτικού πολφού, και η διατήρηση του δοντιού σε ασυμπτωματική λειτουργία στον οδοντικό φραγμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  • Συντηρητική Ενδοδοντική Θεραπεία (΄απονεύρωση΄) 

Ενδοδοντική θεραπεία με τη χρήση ηλεκτρονικού εντοπιστή ακρορριζίου, με σκοπό την ακριβή τρισδιάστατη απεικόνιση της περιακρορριζικής περιοχής. 

Η μηχανική επεξεργασία του συστήματος των ριζικών σωλήνων πραγματοποιείται με τη χρήση αποστειρωμένων παλίνδρομων εργαλείων μιας χρήσης. 

Ο Οδοντίατρος Νικόλαος Κολοβός είναι πιστοποιημένος χρήστης των συστημάτων μηχανικής διεύρυνσης MTwo® και Reciproc® της γερμανικής εταιρείας VDW.    

  • Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας 
  • Χειρουργική Ενδοδοντική Θεραπεία (Ακρορριζεκτομή)