Ορθοδοντική – Extra

Ορθοδοντικά εμφυτεύματα

Ειδικά για την ορθοδοντική θεραπεία μίνι-εμφυτεύματα (mini-screw implants) μπορούν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα μέρη του στοματικού βλενογόννου, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη μετακίνηση δοντιών χωρίς ενδεχόμενες παρενέργειες των υπολοίπων.

Προπροσθετική ορθοδοντική

Πριν από την ολοκλήρωση της προσθετικής αποκατάστασης (όπως στεφάνες, γέφυρες, εμφυτεύματα) είναι συχνά απαραίτητη η διόρθωση της κλήσης ορισμένων δοντιών, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προσθετικών εργασιών και να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής τους.

Ορθογναθική ορθοδοντική

Σε ειδικές περιπτώσεις σκελετικών ανωμαλιών στους ενήλικες είναι απαραίτητη η ορθοδοντική θεραπεία σε συνδυασμό με γναθοχειρουργική επέμβαση. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η συνεργασία ορθοδοντικού – γναθοχειρουργού.