Ορθοδοντική Προθεραπεία

Η θεραπεία αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της σκελετικής ανάπτυξης με σκοπό να την επηρεάσει, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο αυτή είναι συνήθως κινητοί (πχ. μασελάκια) και μπορούν να μπαινοβγαίνουν. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν ακίνητοι μηχανισμοί, οι οποίοι μένουν σταθεροί στα δόντια κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αφαιρούνται μόνο από τον ορθοδοντικό. Ακόμα και ο συνδυασμός κινητών και ακίνητων μηχανισμών ενδέχεται κάποιες φορές να κριθεί απαραίτητος. 

Η πραγματοποίηση μιας προθεραπείας μειώνει σημαντικά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης μελλοντικής κύριας θεραπείας.