Προσωπικό

Νίκος Κολοβός
DDS, CI

– Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg, Mainz Γερμανίας. (www.uni-mainz.de)
– Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εμφυτευματολογίας Curriculum Implantologie DGI / APW. (www.dginet.de)
– Πιστοποίηση στις Αισθητικές Αποκαταστάσεις Όψεων Ρητίνης / Πορσελάνης IPS Empress Direct / Veneers. (www.ivoclarvivadent.com)
– Πιστοποιημένος χρήστης του προηγμένου γερμανικού συστήματος παλίνδρομης μηχανικής διεύρυνσης Reciproc® στην Ενδοδοντία. (www.reciproc.com)
– Μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Εμφυτευματολογίας DGI (www.dginet.de)

Παναγιώτα Παπάζογλου
DDS, MSc, PhD

– Πτυχιούχος & Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg, Mainz Γερμανίας. (www.uni-mainz.de)
– Μεταπτυχιακό MSc (Master Of Science) στην Ορθοδοντική Πανεπιστημίου Donau, Krems Αυστρίας. (www.donau-uni.ac.at)
– Πιστοποίηση στην «αόρατη» ορθοδοντική μέθοδο αμερικανικής προελεύσεως Invisalign® (www.invisalign.gr) και στη γερμανική ορθοδοντική γλωσσική τεχνική Incognito ™. (www.incognito.net)
– Μέλος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. (Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας), της Ε.Ο.Β.Ε. (Εταιρεία Ορθοδοντικής Βορείου Ελλάδος), της W.F.O. (World Federation of Orthodontists) και της ομάδας Aligners-Research-Club της εταιρείας Invisalign®.